Basic Health Units Phus Model

Sr. No. District Name Tehsil Name UC Name Facility name Phase
1 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Dunga Akuka BHU KOT RODA SINGH BHU_PLUS_PHASE_2
2 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Khatran Wala BHU KHATRANWALA BHU_PLUS_PHASE_2
3 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Korian Wali BHU RAMPURA BHU_PLUS_PHASE_2
4 Bahawalnagar CHISHTIAN 128/M BHU CHAK NO.129/M BHU_PLUS_PHASE_3
5 Bahawalnagar CHISHTIAN 169/M BHU CHAK NO.207/M BHU_PLUS_PHASE_2
6 Bahawalnagar CHISHTIAN 48/ F BHU CHAK NO. 47/F BHU_PLUS_PHASE_2
7 Bahawalnagar CHISHTIAN 95/F BHU CHAK NO.213/F BHU_PLUS_PHASE_3
8 Bahawalnagar FORT ABBAS 199/8R BHU Chak 200/8R BHU_PLUS_PHASE_2
9 Bahawalnagar FORT ABBAS 226/9R BHU CHAK NO. 212/9-R BHU_PLUS_PHASE_3
10 Bahawalnagar FORT ABBAS 289/HR BHU QILA MIR GHAR OR 289/HR BHU_PLUS_PHASE_2
11 Bahawalnagar HAROON ABAD 142/6R BHU CHAK NO.137/6R BHU_PLUS_PHASE_3
12 Bahawalnagar HAROON ABAD 23/3R BHU CHAK NO. 10/1-R BHU_PLUS_PHASE_3
13 Bahawalnagar HAROON ABAD 42/3R BHU CHAK NO. 34/3-R BHU_PLUS_PHASE_2
14 Bahawalnagar HAROON ABAD 58/4R BHU CHAK NO. 58/4-R BHU_PLUS_PHASE_3
15 Bahawalnagar HAROON ABAD 94/6R BHU CHAK NO. 99/6R BHU_PLUS_PHASE_2
16 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Giryabad BHU SOBEY WALA BHU_PLUS_PHASE_3
17 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Giryabad BHU AKAN WALI BHU_PLUS_PHASE_2
18 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Munian Wala BHU DUBBER SHUKER GUNJ BHU_PLUS_PHASE_3
19 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Shahbaz Pur (Moti Pur) BHU MOTTI PURA BHU_PLUS_PHASE_2
20 Bahawalpur Ahmedpur East Bukhtiari BHU BUKHTIARI BHU_PLUS_PHASE_3
21 Bahawalpur Ahmedpur East Chanab Rasool Pur BHU RATTAR LAL BHU_PLUS_PHASE_3
22 Bahawalpur Ahmedpur East Janu Wala BHU JANU WALA BHU_PLUS_PHASE_1
23 Bahawalpur Ahmedpur East Sukhel BHU THERI ZEBTI BHU_PLUS_PHASE_3
24 Bahawalpur Ahmedpur East Tibbi Izzat BHU TIBBI IZZAT BHU_PLUS_PHASE_2
25 Bahawalpur Ahmedpur East Uch Bukhari BHU BUDHOO WALI BHU_PLUS_PHASE_3
26 Bahawalpur Bahawalpur Saddar 4/BC BHU BHINDA GHULAM HUSSAIN BHU_PLUS_PHASE_3
27 Bahawalpur Hasilpur 163/M BHU CHAK NO, 163/M BHU_PLUS_PHASE_2
28 Bahawalpur Khairpur Tamewali Kotla Qaim Khan BHU KOTLA QAIM KHAN BHU_PLUS_PHASE_2
29 Bahawalpur Yazman 36/DNB BHU CHAK NO. 39/DNB BHU_PLUS_PHASE_2
30 Bahawalpur Yazman 67/DB BHU CHAK NO. 63/DB BHU_PLUS_PHASE_2
31 Bahawalpur Yazman 75/DB BHU CHAK NO. 75/DB BHU_PLUS_PHASE_3
32 Bahawalpur Yazman Derawar BHU DERAWAR BHU_PLUS_PHASE_3
33 Bhakkar Bhakkar Kirari Kot Muslim Kot, Kirari Kot BHU_PLUS_PHASE_1
34 Bhakkar Daryakhan Jhammat Shumali BHU Jhammat Shumali, Jhammat Shumali BHU_PLUS_PHASE_1
35 Bhakkar Kalurkot Haitoo BHU Saeed Wala, Saeed Wala BHU_PLUS_PHASE_1
36 Bhakkar Kalurkot Maibal Sharif BHU Maibal Sharif, Maibal Sharif BHU_PLUS_PHASE_1
37 Bhakkar Kalurkot Malana Daggar BHU-Daggar Noon, Daggar Noon BHU_PLUS_PHASE_2
38 Bhakkar Mankera Mahni BHU Mahni, Mahni BHU_PLUS_PHASE_2
39 Khanewal Jahanian Urban Jahanian BHU CHAK NO.127/10-R BHU_PLUS_PHASE_2
40 Khanewal Kabirwala Mahni Sial BHU MAHNI SIAL BHU_PLUS_PHASE_2
41 Khanewal Kabirwala Mula Pur BHU MOOLA PUR BHU_PLUS_PHASE_1
42 Khanewal Kabirwala Urban Kabirwala BHU CHAK NO. 18/D BHU_PLUS_PHASE_2
43 Khanewal Khanewal 171/10-R BHU CHAK NO.171/10-R BHU_PLUS_PHASE_2
44 Khanewal Mian Channu 131/15-L BHU CHAK NO.131/15-L BHU_PLUS_PHASE_1
45 Khanewal Mian Channu Choughta panjoana BHU CHAK NO. 18/8R BHU_PLUS_PHASE_2
46 Layyah Karor SAHOO WALA BHU SAHU WALA BHU_PLUS_PHASE_3
47 Layyah Karor SHOUKAT ABAD BHU CHAK NO.75-A/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
48 Layyah Karor WARA SEHRAN BHU DIN PUR DIN PUR BHU_PLUS_PHASE_1
49 Layyah Layyah 164/TDA BHU CHAK NO.157/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
50 Layyah Layyah BAIT WASAWA SHUMALI BHU BAIT WASAWA SHUMALI BHU_PLUS_PHASE_2
51 Layyah Layyah TAIL INDUS BHU CHAK NO. 124/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
52 M.B.Din Malakwal Harya BHU Bhagowal BHU_PLUS_PHASE_1
53 M.B.Din Malakwal Gojra BHU Bhojowal BHU_PLUS_PHASE_3
54 M.B.Din Mandi Bahauddin Rasool BHU Rasool BHU_PLUS_PHASE_3
55 M.B.Din Mandi Bahauddin Shaidanwali BHU Lakhnewala BHU_PLUS_PHASE_2
56 M.B.Din Mandi Bahauddin Wasu BHU CHAK NO. 2 BHU_PLUS_PHASE_1
57 M.B.Din Phalia Hasalanwala BHU Haslanwala BHU_PLUS_PHASE_2
58 M.B.Din Phalia Jano Chak BHU Bansi Khurad BHU_PLUS_PHASE_2
59 M.B.Din Phalia Saida Sharif BHU Kala Shadian BHU_PLUS_PHASE_3
60 Multan Jalalpur Pirwala Ali Pur Sadat BHU INAYATPUR BHU_PLUS_PHASE_3
61 Multan Jalalpur Pirwala Sheeni BHU KHAN BELA BHU_PLUS_PHASE_3
62 Multan Multan Sadar Ailam Pur BHU KHADAL (BS) BHU_PLUS_PHASE_3
63 Multan Multan Sadar Ayyazabad Maral BHU HAMID PUR KNORA (SS) BHU_PLUS_PHASE_1
64 Multan Multan Sadar Bhakkar Arbi BHU BHAKAR ARBI (SS) BHU_PLUS_PHASE_1
65 Multan Multan Sadar Chak 5-Faiz BHU MUBARIK PUR (MT) BHU_PLUS_PHASE_1
66 Multan Multan Sadar Gharyala BHU CHAK NO. 1/MR (SR) BHU_PLUS_PHASE_3
67 Multan Multan Sadar Kabeer Pur BHU SHAH PUR (SS) BHU_PLUS_PHASE_2
68 Multan Multan Sadar Kothey wala BHU JALALABAD (SR) BHU_PLUS_PHASE_3
69 Multan Multan Sadar Kotla Maharan BHU KOTLA MAHARAN (SR) BHU_PLUS_PHASE_2
70 Multan Multan Sadar Saad Pur BHU ABBAS PUR (BS) BHU_PLUS_PHASE_3
71 Multan Shujabad Mahra BHU MAHRA BHU_PLUS_PHASE_2
72 Multan Shujabad Rasool Pur BHU RASOOL PUR (S) BHU_PLUS_PHASE_3
73 Muzaffergarh Alipur Yaki Wali BHU Phullan BHU_PLUS_PHASE_1
74 Muzaffergarh Jatoi Damar Wala Shumali BHU Qadir Pur Chajhra BHU_PLUS_PHASE_1
75 Muzaffergarh Kot Adu Shadi Khan Munda BHU Shadi Khan Munda BHU_PLUS_PHASE_1
76 Muzaffergarh Kot Adu Thatha Gurmani BHU Thatha Gurmani BHU_PLUS_PHASE_1
77 Muzaffergarh Muzaffargarh Garey Wain BHU Garey Wain BHU_PLUS_PHASE_1
78 Okara Depalpur 52-Qadirabad BHU QADIRABAD BHU_PLUS_PHASE_2
79 Okara Depalpur 58-Kani Pur BHU CHISHTI QUTAB DIN BHU_PLUS_PHASE_2
80 Okara Depalpur 62-Wasawaywala BHU CHAK NO. 3/SP BHU_PLUS_PHASE_2
81 Okara Depalpur 75-Bhaila Ghulab Singh BHU BHELA GULAB SINGH BHU_PLUS_PHASE_2
82 Okara Depalpur 76-Rohaila Tajayka BHU ROHELA TAJEKA BHU_PLUS_PHASE_2
83 Okara Depalpur 82-Bonga Saleh BHU KUEKEY BAHAWAL BHU_PLUS_PHASE_3
84 Okara Depalpur 87-Amli Moti BHU AMLI MOTI BHU_PLUS_PHASE_3
85 Okara Depalpur BHU MANCHARIAN BHU_PLUS_PHASE_2
86 Okara okara 02-Fathe Pur BHU FATAH PUR BHU_PLUS_PHASE_1
87 Okara okara 14-44/2.L BHU CHAK NO. 44/2L BHU_PLUS_PHASE_1
88 Okara okara 15-32/2.L BHU CHAK NO. 32/2L BHU_PLUS_PHASE_2
89 Okara okara 18-32/2.R BHU CHAK NO. 32/2R BHU_PLUS_PHASE_2
90 Okara okara 25-12/GD BHU CHAK NO. 12/GD BHU_PLUS_PHASE_2
91 Okara okara 27-15/1.R BHU CHAK NO. 15/1R BHU_PLUS_PHASE_2
92 Okara Renala Khurd 31-Bazida BHU BAZEDA BHU_PLUS_PHASE_1
93 Okara Renala Khurd 34-7/1.R BHU CHAK NO. 1/1RA BHU_PLUS_PHASE_3
94 Okara Renala Khurd 42-22/1.AL BHU HUSSAIN GARH BHU_PLUS_PHASE_3
95 Okara Renala Khurd 43-4/1.AL BHU CHAK NO. 2/1AL BHU_PLUS_PHASE_1
96 Pakpattan Arifwala 18/KB BHU CHAK 41/EB DISTRICT PAKPATTAN BHU_PLUS_PHASE_2
97 Pakpattan Arifwala 22/EB BHU CHAK NO. 16/EB BHU_PLUS_PHASE_3
98 Pakpattan Arifwala 351/EB BHU CHAK NO.351/EB BHU_PLUS_PHASE_3
99 Pakpattan Arifwala CHAK SHAFI BHU KOT HERA SINGH BHU_PLUS_PHASE_3
100 Pakpattan Arifwala JIWAN SHAH BHU JEWAN SHAH BHU_PLUS_PHASE_2
101 Pakpattan Arifwala NOORA RATH BHU NOORA RATH BHU_PLUS_PHASE_2
102 Pakpattan Pakpattan 98/D BHU CHAK NO.102/D BHU_PLUS_PHASE_2
103 Pakpattan Pakpattan CHAK BEDI 62/D CHAK 62/D TEHSIL PAKPATTAN BHU_PLUS_PHASE_3
104 Pakpattan Pakpattan Hella Wattoan BHU 59/D BHU_PLUS_PHASE_3
105 Pakpattan Pakpattan KUMARI WALA BHU KUMHARIWALA BHU_PLUS_PHASE_3
106 Pakpattan Pakpattan KUMARI WALA BHU Maleke Taroo BHU_PLUS_PHASE_1
107 Pakpattan Pakpattan MUSEY WAL BHU MUSEY WAL BHU_PLUS_PHASE_1
108 R.Y.Khan Khanpur Azeem Shah BHU CHAK NO.112/NP BHU_PLUS_PHASE_2
109 R.Y.Khan Khanpur Dinpur Sharif BHU DINPUR SHARIF BHU_PLUS_PHASE_2
110 R.Y.Khan Khanpur Gehna Lar BHU GHEHNA LAR BHU_PLUS_PHASE_3
111 R.Y.Khan Khanpur Moinabad BHU MUSLIM TOWN BHU_PLUS_PHASE_3
112 R.Y.Khan Khanpur Neelgarh BHU CHAK NO.7/P BHU_PLUS_PHASE_3
113 R.Y.Khan Khanpur Qadirpur BHU QADIRPUR BHU_PLUS_PHASE_3
114 R.Y.Khan Liaqatpur 178/7-R (A,B,C) BHU CHAK NO.147/A BHU_PLUS_PHASE_3
115 R.Y.Khan Liaqatpur 42/A BHU CHAK NO.42/A BHU_PLUS_PHASE_2
116 R.Y.Khan Liaqatpur 46/A BHU CHAK NO.25/A BHU_PLUS_PHASE_2
117 R.Y.Khan Liaqatpur 46/A BHU CHAK NO.45/A BHU_PLUS_PHASE_3
118 R.Y.Khan Liaqatpur Dufli Kabir Khan BHU UNRAN BHU_PLUS_PHASE_3
119 R.Y.Khan Liaqatpur Hayat Lar BHU ARIF BALOUCH BHU_PLUS_PHASE_3
120 R.Y.Khan Liaqatpur Hayat Lar BHU HAVAILI GHARIB SHAH BHU_PLUS_PHASE_3
121 R.Y.Khan Liaqatpur Zafarabad BHU SAIDPUR BHU_PLUS_PHASE_2
122 R.Y.Khan Rahimyarkhan Akramabad BHU ADAM WALI BHU_PLUS_PHASE_2
123 R.Y.Khan Rahimyarkhan Shahpur BHU EHSANPUR BHU_PLUS_PHASE_3
124 R.Y.Khan Sadiqabad Goth Jango BHU GHARHI K.M.JHAK BHU_PLUS_PHASE_1
125 R.Y.Khan Sadiqabad Muhammad Pur BHU CHAK NO.26/NP BHU_PLUS_PHASE_2
126 R.Y.Khan Sadiqabad Rahimabad BHU MERRAY SHAH BHU_PLUS_PHASE_2
127 T.T.Singh Gojra 5 BHU CHAK NO.154 GB BHU_PLUS_PHASE_2
128 T.T.Singh Gojra 7 BHU CHAK NO.246/GB BHU_PLUS_PHASE_3
129 T.T.Singh Gojra 7 BHU CHAK NO.161 GB BHU_PLUS_PHASE_1
130 T.T.Singh Gojra 8 BHU CHAK NO.285/JB BHU_PLUS_PHASE_3
131 T.T.Singh Gojra 10 BHU CHAK NO.316/JB BHU_PLUS_PHASE_1
132 T.T.Singh Gojra 11 BHU CHAK NO.359/JB BHU_PLUS_PHASE_3
133 T.T.Singh Kamalia 58 BHU CHAK NO.712/GB BHU_PLUS_PHASE_1
134 T.T.Singh Kamalia 64 BHU CHAK NO.718/GB BHU_PLUS_PHASE_2
135 T.T.Singh Kamalia 68 BHU CHAK NO.670/11/GB BHU_PLUS_PHASE_3
136 T.T.Singh Kamalia 71 BHU CHAK NO.759/GB BHU_PLUS_PHASE_2
137 T.T.Singh Kamalia 75 BHU CHAK NO.695/37/GB BHU_PLUS_PHASE_1
138 T.T.Singh TT Singh 27 BHU CHAK NO.376/JB BHU_PLUS_PHASE_2
139 T.T.Singh TT Singh 30 BHU CHAK NO.325/JB BHU_PLUS_PHASE_2
140 T.T.Singh TT Singh 38 BHU CHAK NO.189/GB BHU_PLUS_PHASE_2
141 T.T.Singh TT Singh 40 BHU CHAK NO.262/GB BHU_PLUS_PHASE_3
142 T.T.Singh TT Singh 48 BHU CHAK NO.333/GB BHU_PLUS_PHASE_2
143 Vehari Burewala 69 BHU 325/EB BHU_PLUS_PHASE_1
144 Vehari Burewala 78 BHU SALDERA BHU_PLUS_PHASE_1
145 Vehari Burewala 79 BHU 483/EB BHU_PLUS_PHASE_3
146 Vehari Burewala 83 BHU 177/EB BHU_PLUS_PHASE_1
147 Vehari Burewala 87 BHU 425/EB BHU_PLUS_PHASE_1
148 Vehari Burewala 88 BHU 199/EB BHU_PLUS_PHASE_1
149 Vehari MAILSI 31 BHU UMAR KHICHI BHU_PLUS_PHASE_1
150 Vehari MAILSI 36 BHU WARSI WAHAN BHU_PLUS_PHASE_3
151 Vehari MAILSI 45 BHU 151/WB BHU_PLUS_PHASE_3
152 Vehari MAILSI 48 BHU 88/WB BHU_PLUS_PHASE_1
153 Vehari MAILSI 50 BHU SHATAB GARH BHU_PLUS_PHASE_1
154 Vehari MAILSI 52 BHU KHARALA BHU_PLUS_PHASE_2
155 Vehari MAILSI 55 BHU SAHAR BHU_PLUS_PHASE_2
156 Vehari MAILSI 57 BHU 110/WB BHU_PLUS_PHASE_1
157 Vehari VEHARI 2 BHU 41/WB BHU_PLUS_PHASE_1
158 Vehari VEHARI 6 BHU 59/WB BHU_PLUS_PHASE_2
159 Vehari VEHARI 13 BHU 168/EB BHU_PLUS_PHASE_2
160 Vehari VEHARI 24 BHU KOT SADAT BHU_PLUS_PHASE_1
161 Vehari VEHARI 25 BHU QADAR ABAD BHU_PLUS_PHASE_3
162 Bahawalpur Ahmedpur East Urban-D APE BHU Dera Nawab Sahib BHU_PLUS_PHASE_2
163 Multan Multan City Akhter Abad BHU Kirri Daud Khan BHU_PLUS_PHASE_2
164 R.Y.Khan Sadiqabad Mohib Shah BHU Chak No. 39/NP BHU_PLUS_PHASE_3
165 Multan Multan City Khawaja Fareed Colony BHU Zeenat Medical Centre BHU_PLUS_PHASE_3
166 T.T.Singh PIRMAHAL Plot C BHU Chak No.668/9GB BHU_PLUS_PHASE_3