Basic Health Units Phus Model

Sr. No. District Name Tehsil Name UC Name Facility name Phase
1 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Dunga Akuka BHU KOT RODA SINGH BHU_PLUS_PHASE_2
2 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Khatran Wala BHU KHATRANWALA BHU_PLUS_PHASE_2
3 Bahawalnagar BAHAWALNAGAR Korian Wali BHU RAMPURA BHU_PLUS_PHASE_2
4 Bahawalnagar CHISHTIAN 128/M BHU CHAK NO.129/M BHU_PLUS_PHASE_3
5 Bahawalnagar CHISHTIAN 169/M BHU CHAK NO.207/M BHU_PLUS_PHASE_2
6 Bahawalnagar CHISHTIAN 48/ F BHU CHAK NO. 47/F BHU_PLUS_PHASE_2
7 Bahawalnagar CHISHTIAN 95/F BHU CHAK NO.213/F BHU_PLUS_PHASE_3
8 Bahawalnagar FORT ABBAS 199/8R BHU Chak 200/8R BHU_PLUS_PHASE_2
9 Bahawalnagar FORT ABBAS 226/9R BHU CHAK NO. 212/9-R BHU_PLUS_PHASE_3
10 Bahawalnagar FORT ABBAS 289/HR BHU QILA MIR GHAR OR 289/HR BHU_PLUS_PHASE_2
11 Bahawalnagar FORT ABBAS 311/HR BHU CHAK NO.311/HR BHU_PLUS_PHASE_2
12 Bahawalnagar HAROON ABAD 142/6R BHU CHAK NO.137/6R BHU_PLUS_PHASE_3
13 Bahawalnagar HAROON ABAD 23/3R BHU CHAK NO. 10/1-R BHU_PLUS_PHASE_3
14 Bahawalnagar HAROON ABAD 42/3R BHU CHAK NO. 34/3-R BHU_PLUS_PHASE_2
15 Bahawalnagar HAROON ABAD 58/4R BHU CHAK NO. 58/4-R BHU_PLUS_PHASE_3
16 Bahawalnagar HAROON ABAD 94/6R BHU CHAK NO. 99/6R BHU_PLUS_PHASE_2
17 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Giryabad BHU SOBEY WALA BHU_PLUS_PHASE_3
18 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Giryabad BHU AKAN WALI BHU_PLUS_PHASE_2
19 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Munian Wala BHU DUBBER SHUKER GUNJ BHU_PLUS_PHASE_3
20 Bahawalnagar MINCHIN ABAD Shahbaz Pur (Moti Pur) BHU MOTTI PURA BHU_PLUS_PHASE_2
21 Bahawalpur Ahmedpur East Bukhtiari BHU BUKHTIARI BHU_PLUS_PHASE_3
22 Bahawalpur Ahmedpur East Chanab Rasool Pur BHU RATTAR LAL BHU_PLUS_PHASE_3
23 Bahawalpur Ahmedpur East Janu Wala BHU JANU WALA BHU_PLUS_PHASE_1
24 Bahawalpur Ahmedpur East Khuda Bukhsh Mahar BHU KHUDA BUKHSH MAHAR BHU_PLUS_PHASE_2
25 Bahawalpur Ahmedpur East Mahand BHU TAHIR WALI BHU_PLUS_PHASE_2
26 Bahawalpur Ahmedpur East Sukhel BHU THERI ZEBTI BHU_PLUS_PHASE_3
27 Bahawalpur Ahmedpur East Tibbi Izzat BHU TIBBI IZZAT BHU_PLUS_PHASE_2
28 Bahawalpur Ahmedpur East Uch Bukhari BHU BUDHOO WALI BHU_PLUS_PHASE_3
29 Bahawalpur Bahawalpur Saddar 4/BC BHU BHINDA GHULAM HUSSAIN BHU_PLUS_PHASE_3
30 Bahawalpur Bahawalpur Saddar Hakra BHU HAKRA BHU_PLUS_PHASE_2
31 Bahawalpur Bahawalpur Saddar Jalalabad BHU JALALABAD BHU_PLUS_PHASE_1
32 Bahawalpur Hasilpur 163/M BHU CHAK NO, 163/M BHU_PLUS_PHASE_2
33 Bahawalpur Hasilpur 58/F BHU CHAK NO. 15/FW BHU_PLUS_PHASE_3
34 Bahawalpur Hasilpur 89/F BHU CHAK NO. 88/F BHU_PLUS_PHASE_2
35 Bahawalpur Khairpur Tamewali Kotla Qaim Khan BHU KOTLA QAIM KHAN BHU_PLUS_PHASE_2
36 Bahawalpur Yazman 17/DNB BHU CHAK NO.8/DNB BHU_PLUS_PHASE_1
37 Bahawalpur Yazman 22/DNB BHU CHAK NO.20/DNB BHU_PLUS_PHASE_1
38 Bahawalpur Yazman 36/DNB BHU CHAK NO. 39/DNB BHU_PLUS_PHASE_2
39 Bahawalpur Yazman 67/DB BHU CHAK NO. 63/DB BHU_PLUS_PHASE_2
40 Bahawalpur Yazman 75/DB BHU CHAK NO. 75/DB BHU_PLUS_PHASE_3
41 Bahawalpur Yazman Derawar BHU DERAWAR BHU_PLUS_PHASE_3
42 Bhakkar Bhakkar Kirari Kot Muslim Kot, Kirari Kot BHU_PLUS_PHASE_1
43 Bhakkar Daryakhan Jhammat Shumali BHU Jhammat Shumali, Jhammat Shumali BHU_PLUS_PHASE_1
44 Bhakkar Kalurkot Haitoo BHU Saeed Wala, Saeed Wala BHU_PLUS_PHASE_1
45 Bhakkar Kalurkot Maibal Sharif BHU Maibal Sharif, Maibal Sharif BHU_PLUS_PHASE_1
46 Bhakkar Kalurkot Malana Daggar BHU-Daggar Noon, Daggar Noon BHU_PLUS_PHASE_2
47 Bhakkar Mankera Mahni BHU Mahni, Mahni BHU_PLUS_PHASE_2
48 D.G.Khan Taunsa Nari BHU DONA BHU_PLUS_PHASE_1
49 Jhang Ahmed Pur Sial Pir Abdul Rehman Pir Abdul Rehman BHU_PLUS_PHASE_2
50 Jhang Ahmed Pur Sial Samandoana Samandoana BHU_PLUS_PHASE_2
51 Jhang Jhang 18-hazari Munday Syed BHU_PLUS_PHASE_3
52 Jhang Jhang Ashaba Ashaba BHU_PLUS_PHASE_2
53 Jhang Jhang Chatta BHU Chatta BHU_PLUS_PHASE_2
54 Jhang Jhang Dhori Wala BHU Bhero BHU_PLUS_PHASE_1
55 Jhang Jhang Haveli Lal BHU Haveli Lal BHU_PLUS_PHASE_3
56 Jhang Jhang Havili Shaikh Rajoo Salyana BHU_PLUS_PHASE_3
57 Jhang Jhang kari wala Kariwala BHU_PLUS_PHASE_3
58 Jhang Jhang Satyana BHU Khanoana BHU_PLUS_PHASE_2
59 Jhang Jhang Sultan Pur Sultan Pur BHU_PLUS_PHASE_3
60 Jhang Jhang Uch Gul Imam BHU Uch Gul Imam BHU_PLUS_PHASE_3
61 Jhang Jhang chak 446 Chak No.446/JB BHU_PLUS_PHASE_2
62 Jhang Shorkot Allah Yar Joota Allah Yar Juta BHU_PLUS_PHASE_3
63 Jhang Shorkot Badh Rajbana Badh Rajbana BHU_PLUS_PHASE_2
64 Jhang Shorkot Chainwala Chainwala BHU_PLUS_PHASE_3
65 Jhang Shorkot Chak No.485/JB BHU Chak No.482/JB BHU_PLUS_PHASE_3
66 Jhang Shorkot Chak No.497/JB BHU Chak No.497/JB BHU_PLUS_PHASE_1
67 Kasur Kasur Bhaidian Kalan BHU BURJ KALAN BHU_PLUS_PHASE_1
68 Kasur Kot Radha Kishan BHU ZAFAR KAY BHU_PLUS_PHASE_1
69 Khanewal Jahanian Urban Jahanian BHU CHAK NO.127/10-R BHU_PLUS_PHASE_2
70 Khanewal Kabirwala Bagar Sargana BHU MUBARIK PUR BHU_PLUS_PHASE_1
71 Khanewal Kabirwala Mahni Sial BHU MAHNI SIAL BHU_PLUS_PHASE_2
72 Khanewal Kabirwala Mula Pur BHU MOOLA PUR BHU_PLUS_PHASE_1
73 Khanewal Kabirwala Urban Kabirwala BHU CHAK NO. 18/D BHU_PLUS_PHASE_2
74 Khanewal Khanewal 171/10-R BHU CHAK NO.171/10-R BHU_PLUS_PHASE_2
75 Khanewal Khanewal 92/10-R BHU CHAK NO. 92/10-R BHU_PLUS_PHASE_1
76 Khanewal Mian Channu 131/15-L BHU CHAK NO.131/15-L BHU_PLUS_PHASE_1
77 Khanewal Mian Channu Choughta panjoana BHU CHAK NO. 18/8R BHU_PLUS_PHASE_2
78 Layyah Karor BASEERA BHU LASKANI WALA BHU_PLUS_PHASE_2
79 Layyah Karor SAHOO WALA BHU SAHU WALA BHU_PLUS_PHASE_3
80 Layyah Karor SAMTIA BHU MARAN WALI BHU_PLUS_PHASE_3
81 Layyah Karor SHOUKAT ABAD BHU CHAK NO.75-A/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
82 Layyah Karor WARA SEHRAN BHU DIN PUR DIN PUR BHU_PLUS_PHASE_1
83 Layyah Layyah 164/TDA BHU CHAK NO.157/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
84 Layyah Layyah BAIT WASAWA SHUMALI BHU BAIT WASAWA SHUMALI BHU_PLUS_PHASE_2
85 Layyah Layyah TAIL INDUS BHU CHAK NO. 124/TDA BHU_PLUS_PHASE_3
86 Lodhran Dunya Pur 386/wb BHU CHAK NO.386/WB BHU_PLUS_PHASE_1
87 Lodhran Kahror Pacca Gahi Mammar BHU GHAHI MUMER BHU_PLUS_PHASE_1
88 Lodhran Kahror Pacca Jamrani Wah BHU JAMRANI WAH BHU_PLUS_PHASE_1
89 Lodhran Kahror Pacca Tibi Wadan BHU ISMIL PUR BHU_PLUS_PHASE_1
90 Lodhran Lodhran 49/M BHU MIRAN PUR BHU_PLUS_PHASE_1
91 Lodhran Lodhran Chamb Kalyar BHU CHHAMB KILYAR BHU_PLUS_PHASE_1
92 Lodhran Lodhran Douran Wala BHU DURAN WALA BHU_PLUS_PHASE_1
93 Lodhran Lodhran Haveli Naseer Khan BHU HAVLI NASEER KHAN BHU_PLUS_PHASE_1
94 Lodhran Lodhran Sumra BHU SUMRA BHU_PLUS_PHASE_1
95 Lodhran Lodhran Wahi Salamat Ray BHU WAHI GHOUSULMULIK BHU_PLUS_PHASE_1
96 M.B.Din Malakwal Harya BHU Bhagowal BHU_PLUS_PHASE_1
97 M.B.Din Malakwal Gojra BHU Bhojowal BHU_PLUS_PHASE_3
98 M.B.Din Mandi Bahauddin Rasool BHU Rasool BHU_PLUS_PHASE_3
99 M.B.Din Mandi Bahauddin Shaidanwali BHU Lakhnewala BHU_PLUS_PHASE_2
100 M.B.Din Mandi Bahauddin Wasu BHU CHAK NO. 2 BHU_PLUS_PHASE_1
101 M.B.Din Phalia Hasalanwala BHU Haslanwala BHU_PLUS_PHASE_2
102 M.B.Din Phalia Jano Chak BHU Bansi Khurad BHU_PLUS_PHASE_2
103 M.B.Din Phalia Saida Sharif BHU Kala Shadian BHU_PLUS_PHASE_3
104 Multan Jalalpur Pirwala Ali Pur Sadat BHU INAYATPUR BHU_PLUS_PHASE_3
105 Multan Jalalpur Pirwala Sheeni BHU KHAN BELA BHU_PLUS_PHASE_3
106 Multan Multan Sadar Ailam Pur BHU KHADAL (BS) BHU_PLUS_PHASE_3
107 Multan Multan Sadar Ayyazabad Maral BHU HAMID PUR KNORA (SS) BHU_PLUS_PHASE_1
108 Multan Multan Sadar Bhakkar Arbi BHU BHAKAR ARBI (SS) BHU_PLUS_PHASE_1
109 Multan Multan Sadar Chak 5-Faiz BHU MUBARIK PUR (MT) BHU_PLUS_PHASE_1
110 Multan Multan Sadar Gharyala BHU CHAK NO. 1/MR (SR) BHU_PLUS_PHASE_3
111 Multan Multan Sadar Kabeer Pur BHU SHAH PUR (SS) BHU_PLUS_PHASE_2
112 Multan Multan Sadar Kothey wala BHU JALALABAD (SR) BHU_PLUS_PHASE_3
113 Multan Multan Sadar Kotla Maharan BHU KOTLA MAHARAN (SR) BHU_PLUS_PHASE_2
114 Multan Multan Sadar Saad Pur BHU ABBAS PUR (BS) BHU_PLUS_PHASE_3
115 Multan Shujabad Basti Mithoo BHU HAYAT KHAN WALA BHU_PLUS_PHASE_1
116 Multan Shujabad Mahra BHU MAHRA BHU_PLUS_PHASE_2
117 Multan Shujabad Rasool Pur BHU RASOOL PUR (S) BHU_PLUS_PHASE_3
118 Muzaffergarh Alipur Yaki Wali BHU Phullan BHU_PLUS_PHASE_1
119 Muzaffergarh Jatoi Damar Wala Shumali BHU Qadir Pur Chajhra BHU_PLUS_PHASE_1
120 Muzaffergarh Kot Adu Shadi Khan Munda BHU Shadi Khan Munda BHU_PLUS_PHASE_1
121 Muzaffergarh Kot Adu Thatha Gurmani BHU Thatha Gurmani BHU_PLUS_PHASE_1
122 Muzaffergarh Muzaffargarh Garey Wain BHU Garey Wain BHU_PLUS_PHASE_1
123 Okara Depalpur 52-Qadirabad BHU QADIRABAD BHU_PLUS_PHASE_2
124 Okara Depalpur 58-Kani Pur BHU CHISHTI QUTAB DIN BHU_PLUS_PHASE_2
125 Okara Depalpur 62-Wasawaywala BHU CHAK NO. 3/SP BHU_PLUS_PHASE_2
126 Okara Depalpur 75-Bhaila Ghulab Singh BHU BHELA GULAB SINGH BHU_PLUS_PHASE_2
127 Okara Depalpur 76-Rohaila Tajayka BHU ROHELA TAJEKA BHU_PLUS_PHASE_2
128 Okara Depalpur 82-Bonga Saleh BHU KUEKEY BAHAWAL BHU_PLUS_PHASE_3
129 Okara Depalpur 87-Amli Moti BHU AMLI MOTI BHU_PLUS_PHASE_3
130 Okara Depalpur BHU MANCHARIAN BHU_PLUS_PHASE_2
131 Okara okara 02-Fathe Pur BHU FATAH PUR BHU_PLUS_PHASE_1
132 Okara okara 14-44/2.L BHU CHAK NO. 44/2L BHU_PLUS_PHASE_1
133 Okara okara 15-32/2.L BHU CHAK NO. 32/2L BHU_PLUS_PHASE_2
134 Okara okara 18-32/2.R BHU CHAK NO. 32/2R BHU_PLUS_PHASE_2
135 Okara okara 25-12/GD BHU CHAK NO. 12/GD BHU_PLUS_PHASE_2
136 Okara okara 27-15/1.R BHU CHAK NO. 15/1R BHU_PLUS_PHASE_2
137 Okara Renala Khurd 31-Bazida BHU BAZEDA BHU_PLUS_PHASE_1
138 Okara Renala Khurd 34-7/1.R BHU CHAK NO. 1/1RA BHU_PLUS_PHASE_3
139 Okara Renala Khurd 42-22/1.AL BHU HUSSAIN GARH BHU_PLUS_PHASE_3
140 Okara Renala Khurd 43-4/1.AL BHU CHAK NO. 2/1AL BHU_PLUS_PHASE_1
141 Pakpattan Arifwala 18/KB BHU CHAK 41/EB DISTRICT PAKPATTAN BHU_PLUS_PHASE_2
142 Pakpattan Arifwala 22/EB BHU CHAK NO. 16/EB BHU_PLUS_PHASE_3
143 Pakpattan Arifwala 30/EB BHU CHAK NO. 34/EB BHU_PLUS_PHASE_3
144 Pakpattan Arifwala 351/EB BHU CHAK NO.351/EB BHU_PLUS_PHASE_3
145 Pakpattan Arifwala 48/EB BHU CHAK NO. 48/EB BHU_PLUS_PHASE_2
146 Pakpattan Arifwala 59/EB BHU CHAK NO. 51/EB BHU_PLUS_PHASE_2
147 Pakpattan Arifwala CHAK SHAFI BHU KOT HERA SINGH BHU_PLUS_PHASE_3
148 Pakpattan Arifwala JIWAN SHAH BHU JEWAN SHAH BHU_PLUS_PHASE_2
149 Pakpattan Arifwala NOORA RATH BHU NOORA RATH BHU_PLUS_PHASE_2
150 Pakpattan Pakpattan 98/D BHU CHAK NO.102/D BHU_PLUS_PHASE_2
151 Pakpattan Pakpattan CHAK BEDI 62/D CHAK 62/D TEHSIL PAKPATTAN BHU_PLUS_PHASE_3
152 Pakpattan Pakpattan Hella Wattoan BHU 59/D BHU_PLUS_PHASE_3
153 Pakpattan Pakpattan HOTA BHU HOOTA BHU_PLUS_PHASE_1
154 Pakpattan Pakpattan KUMARI WALA BHU KUMHARIWALA BHU_PLUS_PHASE_3
155 Pakpattan Pakpattan KUMARI WALA BHU Maleke Taroo BHU_PLUS_PHASE_1
156 Pakpattan Pakpattan MUSEY WAL BHU MUSEY WAL BHU_PLUS_PHASE_1
157 R.Y.Khan Khanpur 45/P BHU CHAK NO.45/P BHU_PLUS_PHASE_1
158 R.Y.Khan Khanpur Azeem Shah BHU CHAK NO.112/NP BHU_PLUS_PHASE_2
159 R.Y.Khan Khanpur Chandia BHU LANGI WAR BHU_PLUS_PHASE_2
160 R.Y.Khan Khanpur Dinpur Sharif BHU DINPUR SHARIF BHU_PLUS_PHASE_2
161 R.Y.Khan Khanpur Gehna Lar BHU GHEHNA LAR BHU_PLUS_PHASE_3
162 R.Y.Khan Khanpur Moinabad BHU MUSLIM TOWN BHU_PLUS_PHASE_3
163 R.Y.Khan Khanpur Neelgarh BHU CHAK NO.7/P BHU_PLUS_PHASE_3
164 R.Y.Khan Khanpur Qadirpur BHU QADIRPUR BHU_PLUS_PHASE_3
165 R.Y.Khan Liaqatpur 178/7-R (A,B,C) BHU CHAK NO.147/A BHU_PLUS_PHASE_3
166 R.Y.Khan Liaqatpur 42/A BHU CHAK NO.42/A BHU_PLUS_PHASE_2
167 R.Y.Khan Liaqatpur 46/A BHU CHAK NO.25/A BHU_PLUS_PHASE_2
168 R.Y.Khan Liaqatpur 46/A BHU CHAK NO.45/A BHU_PLUS_PHASE_3
169 R.Y.Khan Liaqatpur Dufli Kabir Khan BHU UNRAN BHU_PLUS_PHASE_3
170 R.Y.Khan Liaqatpur Ghooka BHU HAROON ABAD BHU_PLUS_PHASE_3
171 R.Y.Khan Liaqatpur Hayat Lar BHU ARIF BALOUCH BHU_PLUS_PHASE_3
172 R.Y.Khan Liaqatpur Hayat Lar BHU HAVAILI GHARIB SHAH BHU_PLUS_PHASE_3
173 R.Y.Khan Liaqatpur TriandaGurgaij BHU KANJKI WALA BHU_PLUS_PHASE_3
174 R.Y.Khan Liaqatpur Zafarabad BHU SAIDPUR BHU_PLUS_PHASE_2
175 R.Y.Khan Rahimyarkhan 84/P BHU CHAK NO.100/P BHU_PLUS_PHASE_1
176 R.Y.Khan Rahimyarkhan Akramabad BHU ADAM WALI BHU_PLUS_PHASE_2
177 R.Y.Khan Rahimyarkhan Amangarh BHU BASTI RAIS GHULAM RASOOL BHU_PLUS_PHASE_1
178 R.Y.Khan Rahimyarkhan Shahpur BHU EHSANPUR BHU_PLUS_PHASE_3
179 R.Y.Khan Rahimyarkhan Sonak BHU SONAK BHU_PLUS_PHASE_1
180 R.Y.Khan Sadiqabad 160/P BHU CHAK NO.158/P BHU_PLUS_PHASE_3
181 R.Y.Khan Sadiqabad Goth Jango BHU BEGAR GARHI BHU_PLUS_PHASE_2
182 R.Y.Khan Sadiqabad Goth Jango BHU GHARHI K.M.JHAK BHU_PLUS_PHASE_1
183 R.Y.Khan Sadiqabad Muhammad Pur BHU CHAK NO.26/NP BHU_PLUS_PHASE_2
184 R.Y.Khan Sadiqabad Rahimabad BHU MERRAY SHAH BHU_PLUS_PHASE_2
185 Rajanpur Jampur noor pur manguo wala BHU ISLAM PUR BHU_PLUS_PHASE_1
186 T.T.Singh Gojra 5 BHU CHAK NO.154 GB BHU_PLUS_PHASE_2
187 T.T.Singh Gojra 7 BHU CHAK NO.246/GB BHU_PLUS_PHASE_3
188 T.T.Singh Gojra 7 BHU CHAK NO.161 GB BHU_PLUS_PHASE_1
189 T.T.Singh Gojra 8 BHU CHAK NO.285/JB BHU_PLUS_PHASE_3
190 T.T.Singh Gojra 10 BHU CHAK NO.316/JB BHU_PLUS_PHASE_1
191 T.T.Singh Gojra 11 BHU CHAK NO.359/JB BHU_PLUS_PHASE_3
192 T.T.Singh Gojra 13 BHU CHAK NO.418 JB BHU_PLUS_PHASE_3
193 T.T.Singh Kamalia 58 BHU CHAK NO.712/GB BHU_PLUS_PHASE_1
194 T.T.Singh Kamalia 64 BHU CHAK NO.718/GB BHU_PLUS_PHASE_2
195 T.T.Singh Kamalia 66 BHU CHAK NO.749/GB BHU_PLUS_PHASE_2
196 T.T.Singh Kamalia 68 BHU CHAK NO.670/11/GB BHU_PLUS_PHASE_3
197 T.T.Singh Kamalia 71 BHU CHAK NO.759/GB BHU_PLUS_PHASE_2
198 T.T.Singh Kamalia 75 BHU CHAK NO.695/37/GB BHU_PLUS_PHASE_1
199 T.T.Singh TT Singh 27 BHU CHAK NO.376/JB BHU_PLUS_PHASE_2
200 T.T.Singh TT Singh 30 BHU CHAK NO.325/JB BHU_PLUS_PHASE_2
201 T.T.Singh TT Singh 34 BHU CHAK NO.149/GB BHU_PLUS_PHASE_2
202 T.T.Singh TT Singh 38 BHU CHAK NO.189/GB BHU_PLUS_PHASE_2
203 T.T.Singh TT Singh 39 BHU CHAK NO.258/GB BHU_PLUS_PHASE_3
204 T.T.Singh TT Singh 40 BHU CHAK NO.262/GB BHU_PLUS_PHASE_3
205 T.T.Singh TT Singh 48 BHU CHAK NO.333/GB BHU_PLUS_PHASE_2
206 Vehari Burewala 69 BHU 325/EB BHU_PLUS_PHASE_1
207 Vehari Burewala 78 BHU SALDERA BHU_PLUS_PHASE_1
208 Vehari Burewala 79 BHU 483/EB BHU_PLUS_PHASE_3
209 Vehari Burewala 83 BHU 177/EB BHU_PLUS_PHASE_1
210 Vehari Burewala 87 BHU 425/EB BHU_PLUS_PHASE_1
211 Vehari Burewala 88 BHU 199/EB BHU_PLUS_PHASE_1
212 Vehari MAILSI 31 BHU UMAR KHICHI BHU_PLUS_PHASE_1
213 Vehari MAILSI 36 BHU WARSI WAHAN BHU_PLUS_PHASE_3
214 Vehari MAILSI 45 BHU 151/WB BHU_PLUS_PHASE_3
215 Vehari MAILSI 48 BHU 88/WB BHU_PLUS_PHASE_1
216 Vehari MAILSI 50 BHU SHATAB GARH BHU_PLUS_PHASE_1
217 Vehari MAILSI 52 BHU KHARALA BHU_PLUS_PHASE_2
218 Vehari MAILSI 55 BHU SAHAR BHU_PLUS_PHASE_2
219 Vehari MAILSI 57 BHU 110/WB BHU_PLUS_PHASE_1
220 Vehari VEHARI 2 BHU 41/WB BHU_PLUS_PHASE_1
221 Vehari VEHARI 6 BHU 59/WB BHU_PLUS_PHASE_2
222 Vehari VEHARI 13 BHU 168/EB BHU_PLUS_PHASE_2
223 Vehari VEHARI 24 BHU KOT SADAT BHU_PLUS_PHASE_1
224 Vehari VEHARI 25 BHU QADAR ABAD BHU_PLUS_PHASE_3
225 R.Y.Khan Khanpur Ghazi Pur BHU Ghazi Pur BHU_PLUS_PHASE_3
226 Bahawalpur Ahmedpur East Urban-D APE BHU Dera Nawab Sahib BHU_PLUS_PHASE_2
227 Multan Multan City Akhter Abad BHU Kirri Daud Khan BHU_PLUS_PHASE_2
228 R.Y.Khan Sadiqabad Mohib Shah BHU Chak No. 39/NP BHU_PLUS_PHASE_3
229 Multan Multan City Khawaja Fareed Colony BHU Zeenat Medical Centre BHU_PLUS_PHASE_3
230 T.T.Singh PIRMAHAL Plot C BHU Chak No.668/9GB BHU_PLUS_PHASE_3