District Account Supervisor Contact Information

District Name Email Phone Mobile
Attock Aurangzeb attock.punjab@gmail.com 057-9316366 03215684585
Bahawalnagar Khurshid Mahmood Zafar dcnpbwn@yahoo.com 0639240247 3007925469
Bahawalpur Taj MUhammad dpiu_bahawalpur@gmail.com 0629255168 923022865962
Bhakkar Mazhar Hussain dpiu.bhakkar@gmail.com 0453-9200235 03347978788
Chakwal Nayer Sultana Malik nayer.malik18@gmail.com 0543660226 03325793541
Chiniot Faheem Mumtaz Faheem.shail@gmail.com 047-9210166 03452394500
D.G.Khan Nasir Hussain nasir110@gmail.com 0642473727 03346714067
Faisalabad Mubashar hussain dpiufsd@gmail.com 041-9201186 03217707245
Gujranwala Faisal Mahmood Cheema dpiugrwfaysal@gmail.com 055-9200114 03446004041
Gujrat Hafiz Qaisar Naveed dpiu.gujrat@gmail.com 0533609449 03005253212
Hafizabad Imran Ali dpiuhafizabad@gmail.com 0547-640157 03007527962
Jhelum Shah Rukh Ali shahrukhhealthdept@gmail.com 05449270421 03005474337
Kasur Abid Ali abid.ali77@yahoo.com 049-27216230 03444585220
Khanewal Ansar Hayat dcnp_khanewal@yahoo.com 065-9200194 +923022773385
Khushab Muhammad Javaid Iqbal Joyia javed.joiya.np@gamil.com 0454920290 3009220288
Layyah ABID HUSSAIN malikabid22@gmail.com 0606-920058 3008760072
Lodhran Muhammad Ramzan kashan807@gmail.com 0608361508 03123001366
Mianwali Zahid Akbar zahidakbar2401@yahoo.com 0459-920236 03127002401
Multan Muhammad Nadeem dpiu.multan@gmail.com 0305-9367625 3006321377
Muzaffergarh Muhammad Farooq mfarooqgul7@gmail.com 03006863530
Nankana Sahib Zubair Bhatti zubairbhatti720@gmail.com 056-9201061 03056109250
Narowal Muhammad Tariq dpiunarowal@yahoo.com 0542-411391 03007770208
Okara Rai Mohd Nawaz Kharal rainawaz.np@yahoo.com 0449200465 +923457518106
Pakpattan Rana Muhammad Ali ranaali3003@gmail.com 0457-921015 03217283003
R.Y.Khan Zeeshan Baloch 068-92-30325 923043290725
Rajanpur Ghulam Shabir dpiu.rpur@gmail.com 0604-688327 3336446294
Rawalpindi Alia Haider alia.shahid.@gmail.com 0514831965 923339423267
Sahiwal Muhammad Zeeshan m.zeeshan86@gmail.com 0409200114 +923219500003
Sargodha Waseem Ahmad dpiusargodha@gmail.com 048-9230337 03428600100
Sialkot Muhammad Mohsin Islam mohsinislam8872@yahoo.com 052-3556333 03066104010
T.T.Singh Muhammad Zahid Rafique dpiu.tts@gmail.com 046-9201134 3457560922
Vehari Muhammad Irshad Qureshi dpiuvehari@gmail.com 067-9201125 03334674892